Το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης

Το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης αναφέρεται στο πλεονέκτημα που αποκτά μια εταιρεία που εισάγει για πρώτη φορά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στην αγορά . Το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης επιτρέπει σε μια εταιρεία να καθιερώσει ισχυρή αναγνώριση μάρκας και αφοσίωση σε προϊόντα/υπηρεσίες πριν από άλλες επιχειρήσεις στην αγορά.