Μεταμορφώνοντας την κουλτούρα της εταιρείας σας

Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης μπορεί να κάνει την ανταγωνιστική σας στρατηγική πραγματικότητα

Η συνεχής βελτίωση αποτελεί το βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης  εφαρμογής στρατηγικής.
Με άλλα λόγια, η δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης δεν είναι ο στόχος. Eίναι απλώς ένα μέσο για την επίτευξη μιας φιλοδοξίας:

Να γίνουμε οι καλύτεροι στα μάτια των πελατών μας.

Ποιο είναι το DNA μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης;

Οι εταιρείες που έχουν εφαρμόσει μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης έχουν τις ακόλουθες πεποιθήσεις:
 • Πρώτα ο πελάτης-κάθε δραστηριότητα πρέπει να εξυπηρετεί τους πελάτες δηλαδή κάθε δραστηριότητα πρέπει να είναι δραστηριότητα προστιθέμενης αξίας.
 • Οι άνθρωποι δεν αποτυγχάνουν, οι διαδικασίες αποτυγχάνουν.
 • Τα καλύτερα αποτελέσματα είναι το αποτέλεσμα των καλύτερων διαδικασιών.
Πρακτικές για την εφαρμογή κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης:
 • Σε κάθε εργασία πρέπει να γίνεται  μέτρηση των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών – δηλαδή πόσο αποδίδει κάθε εργασία – όλα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν βασικό δείκτη απόδοσης (KPI).
 • Συνεχής εκμάθηση των καθηκόντων εργασιών, προκειμένου να εξεταστεί η τυχόν συνεχής βελτίωση των  διαδικασιών.
 • Προσπάθεια αποφυγής της κρίσης. Χρησιμοποιώντας ως  παράδειγμα τις  αποτυχίες μπορούμε να πάρουμε  διδάγματα για τον τρόπο βελτίωσης.
 • Εβδομαδιαίοι, μηνιαίοι και ετήσιοι  στόχοι για μία μετρήσιμη πρόοδο και βελτίωση.
 • Ακεραιότητα σε όλα.  Για παράδειγμα, ορισμένες επιχειρήσεις διανέμουν ένα ποσοστό των ετήσιων καθαρών κερδών στους υπαλλήλους τους εφόσον  η επιχείρηση έχει καταφέρει να πιάσει τον ετήσιο στόχο αύξησης που επιθυμούσε ,ενώ οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να κατέχουν το 100% της επιχείρησης.
 • Διασταυρούμενη εκπαίδευση ή παροχή κινήτρων σε άτομα που δεν αντιμετωπίζουν πελάτες όπως ο  οικονομικός διευθυντής, ο διευθυντής παραγωγής κ.λπ. προκειμένου  να εξυπηρετούν περιστασιακά τους πελάτες και να κατανοήσουν τα σημεία των προβλημάτων της επιχείρησης .
 • Η δυνατότητα σε όλο το προσωπικό  να προτείνει προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών στην διοίκηση της επιχείρησης και να αναθέτει την  ευθύνη και την  υπευθυνότητα στους προϊσταμένους των τμημάτων για την επίλυση ζητημάτων.

 

Πώς να δημιουργήσετε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης;

 

Βήμα 1 – Αξιολογήστε την τρέχουσα κατάστασή σας

Η κουλτούρα σας είναι το άθροισμα των εργασιακών σας προτύπων και των διάφορες δυναμικών στις επιχείρησης σας. Αυτά βασίζονται σε βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις και μηχανισμούς που χτίστηκαν με την πάροδο του χρόνου για να διορθώσουν προβλήματα και να διορθώσουν σφάλματα.

Ο πολιτισμός είναι τόσο εδραιωμένος στο πώς κάνουμε πράγματα που συχνά γίνεται ορατός μόνο από ξένους που επενδύουν χρόνο για να παρατηρήσουν την κατάσταση. Ένας νέος διευθύνων σύμβουλος θα μπορούσε να είναι ένα καλό παράδειγμα τέτοιου εξωτερικού.

Αυτή η ανάλυση μπορεί να θεωρηθεί παρεμβατική, αλλά είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ο πραγματικός μετασχηματισμός μιας κουλτούρας και θα είναι το κλειδί για την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής σας. Όπως είπε απλά ο Peter Drucker: «Η κουλτούρα μιας επιχείρησης  τρώει την στρατηγική για πρωινό».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πολιτισμός μπορεί να γίνει ο κινητήριος μοχλός της στρατηγικής, οδηγώντας ακόμη και σε μια στρατηγική με γνώμονα τις δυνατότητες.

Σε όλες τις περιπτώσεις, μην υποτιμάτε ποτέ την αδράνεια του πολιτισμού σας. Στην αρχή, θα έχετε ένα κενό μεταξύ του τρέχοντος και του επιθυμητού «τρόπου να κάνετε τα πράγματα εδώ». Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσθέσετε στη λίστα “να κάνετε” στη στρατηγική σας!

 

Βήμα 2 – Μετάβαση μέσω μιας σειράς πειραμάτων

Η πορεία προς την αλλαγή μιας κουλτούρας είναι εξίσου σημαντική με το πού προσπαθούμε να πάμε.

Η επιχείρηση είναι σε αχαρτογράφητες περιοχές. Είστε στη διαδικασία αλλαγής:

 1. Πού πηγαίνετε (η στρατηγική σας)
 2. Πώς κάνετε τα πράγματα (ο πολιτισμός σας)

Αυτό θα δημιουργήσει αναπόφευκτα κάποια αντίσταση στην εταιρεία σας. Αυτό είναι επίσης όπου οι ηγετικές συμπεριφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω γίνονται χρήσιμες για τη διευκόλυνση των διαφόρων φάσεων της μετάβασης.

Έχοντας πάντα ένα μάτι στον «πραγματικό βορρά» σας, πρέπει να προκαλέσετε υπολογισμένα πειράματα και να αξιολογήσετε τα διδάγματα που έχετε μάθει ως εκτελεστική ομάδα.

Η ύπαρξη ενός σχεδίου (ή ενός οδικού χάρτη όπως οι σύμβουλοι θέλουν να το αποκαλούν) θα σήμαινε ότι το νερό είναι διαγραμμένο, ότι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε αλλαγής είναι προβλέψιμο. Ωστόσο, κάθε πείραμα πρέπει να καθοριστεί και να λειτουργήσει με σαφήνεια από μια διεπιστημονική ομάδα με την απαραίτητη υποστήριξη.

Καθώς ο οργανισμός σας προοδεύει, θα βρει επιτυχίες και αποτυχίες και θα απαιτήσει από άλλα μέρη της επιχείρησης να είναι ισχυρά και σταθερά για να υποστηρίξουν αυτά τα πειράματα.

Οι ηγέτες πρέπει να εκμεταλλευτούν όλες τις ευκαιρίες για να εξηγήσουν το γιατί πίσω από τον «τρόπο που θα κάνουμε τα πράγματα εδώ», καθώς και την προσαρμογή και τη λειτουργία αυτών των αλλαγών στη στρατηγική σας. Η άρθρωση αυτού του συνεκτικού μηνύματος θα δημιουργήσει μια σαφή αίσθηση σκοπού, ευθυγραμμίζοντας και καθησυχάζοντας τα στρατεύματα. Θυμηθείτε: Οι λανθασμένες αντιλήψεις και η εξωτερική επιρροή θα είναι καθημερινές πηγές εσφαλμένων ευθυγραμμίσεων.