Πως να μετατρέψετε την ιδέα σας σε μια επιτυχημένη επιχείρηση;

Πάρτε τη επιχειρηματική σας σκέψη και βάλτε την στο χαρτί

Δεν υπάρχουν σαφείς συνταγές για να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση. Όμως υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορούν να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ακόμα και τα καλύτερα προϊόντα μπορεί να μην βρίσκουν απαραίτητα αγοραστές επειδή οι αγορές αλλάζουν και οι πελάτες είναι ασταθείς.

 • Κάντε αυτό που σας ενδιαφέρει. Επιλέξτε ιδέες που σας επιτρέπουν να ενεργείτε τώρα. Πρέπει να προχωρήσετε γρήγορα προτού την ιδέα σας την σκεφτεί και άλλος.
 • Να είστε συγκεκριμένοι για τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Για παράδειγμα, θέλετε να προσεγγίσετε αυτήν τη συγκεκριμένη αγορά με ένα συγκεκριμένο προϊόν.
 • Κοιτάξτε γύρω σας για τυχόν ευκαιρίες, όπως την ανάληψη της οικογενειακής επιχείρησης.
 • Ξεκινήστε μια επιχείρηση κάνοντας κάτι που δεν κάνει η υπάρχουσα εταιρεία σας.
 • Ερευνήστε τι επιχειρηματικές δυνατότητες υπάρχουν στην αγορά franchise.
 • Διαβάστε επιχειρηματικές δημοσιεύσεις και μείνετε ενημερωμένοι.

 

Βρείτε τη θέση της μελλοντικής σας επιχείρησης ή της νέας σας επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αγορά.

Η πιθανή επιτυχία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας περιλαμβάνει μια σειρά παραγόντων, όπως ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά, το πιθανό περιθώριο κέρδους και οι προβλέψεις για τον όγκο πωλήσεων. Επιλέξετε να δημιουργήσετε:

 • Νέες σειρές προϊόντων που είναι απολύτως νέες για την αγορά και σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τη δική σας θέση, να κάνετε επανάσταση ή να δημιουργήσετε νέες αγορές.
 • Αναθεωρήσεις/αντικαταστάσεις προϊόντων που σας επιτρέπουν να βασιστείτε στην υπάρχουσα σειρά προϊόντων.
 • Επανατοποθετημένα προϊόντα, που αποκαλύπτουν νέες εφαρμογές για τα μελλοντικά σας προϊόντα ή νέους πελάτες για τρέχοντα προϊόντα.
 • Προϊόντα που αντιγράφουν αυτά που παράγονται από άλλους, αλλά αφού όμως εξεταστεί αν υπάρχει αγορά για πολλές ανταγωνιστικές εκδοχές των προϊόντων αυτών.

Αν δεν ξέρετε πως να βρείτε την θέση της επιχείρησης σας , της μελλοντικής σας επιχείρησης ή της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αγορά τότε ..

 

Εφαρμόστε τη γρήγορη λίστα ελέγχου για τον καθορισμό της θέσης στην αγορά, ακολουθώντας το ερωτηματολόγιο.
 • Ποιες είναι οι ανάγκες των υποψήφιων πελατών σας; Αναρωτηθείτε: Πώς θα καλύψει η επιχείρησή σας αυτές τις ανάγκες; Προσδιορίστε τις ανεκπλήρωτες ανάγκες. Ποιες ανάγκες των πελατών, δεν εξυπηρετούνται, δεν καλύπτονται;
 • Ποιες είναι οι επιθυμίες του πελάτη σας; Μια ανάγκη της αγοράς μπορεί επίσης να είναι μια ανεπάρκεια, για παράδειγμα, ένα προϊόν που στερείται υπηρεσιών μετά την πώληση.
 • Τι προβλήματα λύνει το προϊόν ή η υπηρεσία σας; Κάνει τη ζωή του πελάτη σας πιο απλή;
 • Είναι σημαντικό να καθορίσετε με σαφήνεια τους ιδανικούς πελάτες σας.
 • Ποιοι είναι ακριβώς οι πελάτες -στόχοι μου;
 • Γιατί αγοράζουν οι πελάτες μου;
 • Πώς ορίζουν την αξία οι πελάτες μου;
 • Τι κάνει το προϊόν ή την υπηρεσία μου ανώτερη από αυτό των ανταγωνιστών μου;
 • Γιατί οι υποψήφιοι πελάτες μου αγοράζουν από τους ανταγωνιστές μου;
 • Πώς μπορώ να αντισταθμίσω αυτήν την αντίληψη και να κάνω τους πελάτες των ανταγωνιστών μου να αγοράσουν από εμένα;

 

Παρουσιάστε την ιδέα σας με ένα ισχυρό επιχειρηματικό σχέδιο

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι το εργαλείο σας για να πουλήσετε την ιδέα σας σε δανειστές, επενδυτές και υφιστάμενους μετόχους. Η έλλειψη σαφήνειας, η κακή πληροφόρηση και η απουσία στρατηγικού προσανατολισμού είναι οι κύριες ελλείψεις στα περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια.

Βεβαιωθείτε, ότι έχετε συντάξει ένα σχέδιο, που συμπεριλαμβάνει, ανάλυση για την τοποθέτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή της νέας επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, ανάλυση της αγοράς και οικονομικά στοιχεία. Τα επιχειρηματικά σχέδια που συντάσσονται από συμβούλους εξιδεικευμένους στην σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων έχουν πάντα την καλύτερη αποδοχή λόγω της εμπεριστατωμένης μελέτης τους.

 

Αναθέστε σε ένα Σύμβουλο Διοίκησης

Πολλά έργα αποτυγχάνουν σε πολλά επίπεδα επειδή δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ή επειδή δεν έχουν επαρκή συνέχεια ή υποστήριξη.

Θα αυξήσετε σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας σας αναζητώντας συμβουλές από κάποιον με επαγγελματική εμπειρία, σε επιχειρηματικά σχέδια. Οι Σύμβουλοι Διοίκησης της Strategia έχουν μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων. Επίσης, οι σύμβουλοι μας, παρέχουν συμβουλές διαχείρισης, προτείνουν πηγές χρηματοδότησης και συχνά προσφέρουν στους νέους επιχειρηματίες ή στις νέες ιδέες, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ιδιότητες στον τομέα.