ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΜελέτη βιωσιμότητας - σκοπιμότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΜελέτη βιωσιμότητας - σκοπιμότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΜελέτη βιωσιμότητας - σκοπιμότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΜελέτη βιωσιμότητας - σκοπιμότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΜελέτη βιωσιμότητας - σκοπιμότητας

Μελέτη Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας

Περιγράψτε τους στόχους της επιχείρησής σας και προβλέψτε την πορεία της σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Μια μελέτη σκοπιμότητας, όπως υποδηλώνει το όνομα, έχει σχεδιαστεί για να αποκαλύψει εάν ένα έργο/σχέδιο είναι εφικτό. Είναι μια αξιολόγηση της πρακτικότητας ενός προτεινόμενου έργου/σχεδίου.

Μια μελέτη σκοπιμότητας αποτελεί μέρος του αρχικού σταδίου σχεδιασμού οποιουδήποτε έργου/σχεδίου. Διεξάγεται προκειμένου να αποκαλυφθούν αντικειμενικά τα δυνατά και αδύνατα σημεία ενός προτεινόμενου έργου ή μιας υπάρχουσας επιχείρησης. Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ευκαιριών και των απειλών που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον, τους πόρους που απαιτούνται για το έργο και τις προοπτικές επιτυχίας. Διεξάγεται προκειμένου να βρεθούν απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Διαθέτει η εταιρεία τους απαιτούμενους πόρους και τεχνολογία;
  2. Θα λάβει η εταιρεία μια αρκετά υψηλή απόδοση της επένδυσής της;

Τα βήματα της Μελέτης Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας

Βήματα σε μια μελέτη σκοπιμότητας
Η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Διεξαγωγή προκαταρκτικών αναλύσεων.
Προετοιμάστε μια προβλεπόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων . Ποια είναι τα πιθανά έσοδα που μπορεί να αποφέρει το έργο;
Διεξαγωγή έρευνας αγοράς. Δημιουργεί το έργο ένα αγαθό ή υπηρεσία που έχει ζήτηση στην αγορά; Τι τιμή είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές για το αγαθό ή την υπηρεσία;
Προγραμματίστε την οργανωτική δομή του νέου έργου. Ποιες είναι οι απαιτήσεις προσωπικού; Πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται; Ποιοι άλλοι πόροι χρειάζονται;
Προετοιμάστε το ισοζύγιο των προβλεπόμενων εξόδων και εσόδων για την ημέρα έναρξης
Επανεξετάστε και αναλύστε τα σημεία ευπάθειας που είναι εσωτερικά του έργου και τα οποία μπορούν να ελεγχθούν ή να εξαλειφθούν.
Αποφασίστε αν θα συνεχίσετε με το σχέδιο/έργο.

BUSINESS PLAN

Βασικά σημεία μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας

ανάλογα με τον τύπο της μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας

01Ο σκοπός

02Συνοπτική περίληψη

03Περιγραφή του Προϊόντος/Υπηρεσίας

04Τεχνολογία

05Αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών

06Προσδιορισμός της συγκεκριμένης αγοράς

07Στρατηγική μάρκετινγκ

08Οργανωτική δομή

08Πρόγραμμα

08Οικονομικές Προβλέψεις

Η προσέγγισή μας

Ανάλυση της επιχείρησης
Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να συλλέξουμε τα απαραίτητα στοιχεία  και να κατανοήσουμε την επιχειρηματική σας δράση και τους στόχους σας

Καθορισμός στόχων
Προσδιορίζουμε τους στόχους

Σύνταξη -Παρουσίαση στα εμπλεκόμενα μέρη της Επιχείρησής σας
Συντάσσουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο και σας το αναλύουμε

Οφέλη για την επιχείρηση

Καθορισμένο σχέδιο δράσης
Σαφώς καθορισμένο πλάνο.

Το εργαλείο του Επιχειρηματία
Το Επιχειρηματικό σχέδιο καθοδηγεί τον Επιχειρηματία στην καθοδήγηση για την ανάπτυξη της επιχείρησης και την επέκταση της σε νέες αγορές.

Στήριξη για την αναζήτηση χρηματοδότησης
Σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση χρηματοδότησης ή επενδυτή και τις ανάγκες της επιχείρησης καθώς απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την κερδοφορία , ή μη της επιχείρησης .

Οδηγός για την οργάνωση των πόρων
Μπορεί να αποτελέσει τον κύριο οδηγό για το πώς θα δομήσετε και θα διαθέσετε τους πόρους σας.

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με πληροφορίες σχετικά με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!
Όλα τα πεδία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας.