ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών

ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών

ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών

ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών

ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών

Επιχειρηματικές οφειλές σε καθυστέρηση;

Η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αποτελούσε και αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας προκειμένου η λήπτρια της πίστωσης να έχει διαρκή πρόσβαση σε κεφάλαια τα οποία θα την καταστήσουν ανταγωνιστική. Παρόλα αυτά, δεδομένων των συνθηκών, πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδυναμία, η καθεμία για τους δικούς της λόγους, εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα αυτές οι υποχρεώσεις να αποτελούν «βαρίδια» για την μελλοντική τους ανάπτυξη.

Αξιοποιώντας την άριστη γνώση και την πολυετή εμπειρία των συνεργατών μας στο Τραπεζικό σύστημα, σχεδιάζουμε μαζί για την επιχείρησή σας, την μελλοντική βιωσιμότητα της, σας κατευθύνουμε με βάση τις πραγματικές εναλλακτικές που διαθέτετε τόσο σχετικά με τις οφειλές – υποχρεώσεις της επιχείρησής σας όσο και με την χρηματοδότησή σας, προσαρμοσμένες πάντοτε στις πραγματικές σας ανάγκες, ενεργώντας πάντα προς όφελός σας.

Οι Υπηρεσίες μας

Μετά την ανάλυση της τωρινής κατάστασης των επιχειρηματικών σας οφειλών, σας προσφέρουμε:
Επαγγελματική αξιολόγηση των επιχειρηματικών οφειλών της επιχείρησής σας.
Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.
Σύνταξη συγκεκριμένης μελέτης - Μελέτης βιωσιμότητας/σκοπιμότητας
Βιώσιμη κατανομή των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων για τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω συνεργασίας/ διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες.

Στόχος μας

Ρύθμιση των οφειλών σας

Ρύθμιση των οφειλών με κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Περίοδος χάριτος

Περίοδος χάριτος όπου θα πληρώνετε περιορισμένο μηνιαίο ποσό ή καταβολή μόνο τόκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή πάγωμα οφειλών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αλλαγή τύπου και ύψους επιτοκίου

Μερική διαγραφή οφειλών

Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των οφειλών σας

Να παραταθεί η χρονική διάρκεια αποπληρωμής των οφειλών σας.

Άντληση ρευστότητας

Δυνατότητες άντλησης μεσοπρόθεσμης ρευστότητας μέσω νέας πιστωτικής γραμμής χρηματοδότησης.

Τι κερδίζετε

Αποδοχή των αιτημάτων σας από τις τράπεζες

Οι τράπεζες ζητούν από τις επιχειρήσεις να τους προσκομίζουν δικές τους ολοκληρωμένες προτάσεις με βιώσιμα πλάνα αναδιάρθρωσης – εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

Καθοδήγηση των τραπεζών στη ρύθμιση που εσείς επιθυμείτε

Καταθέτοντας ως επιχείρηση στην τράπεζα, γραπτή, επίσημη και τεκμηριωμένη πρόταση αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών σας οφειλών, ουσιαστικά καθοδηγείτε την εγκριτική επιτροπή της τράπεζας στην δική σας λύση και κατεύθυνση και όχι σε αυτήν που η τράπεζα θα σας πρότεινε και πολύ πιθανόν θα ήταν μη συμφέρουσα για εσάς.

Έγκριση των εποπτικών αρχών της Τράπεζας της Ελλάδος

Σε κάθε ρύθμιση οφειλών, οι εποπτικές αρχές της Τράπεζας της Ελλάδος εξετάζουν τους όρους, απαιτώντας από τις τράπεζες να αποδεικνύουν εγγράφως ότι οι εκάστοτε ευνοϊκότεροι όροι ρύθμισης δεν είναι “χαριστικοί” αλλά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Οι όροι αυτοί επίσης, συντελούν στην βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οφειλών της προς την τράπεζα.
Μαζί σας μπορούμε να βρούμε τη ρύθμιση οφειλών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Καταχώρηση στοιχείων Επιχείρησης για Αξιολόγηση Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με πληροφορίες σχετικά με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Φόρμα καταχώρησης στοιχείων Επιχείρησης για Αξιολόγηση Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Παρακαλούμε καταχωρήστε όσα περισσότερα στοιχεία έχετε διαθέσιμα. Τα πεδία με αστερίσκο* είναι τα υποχρεωτικά πεδία. Τα υπόλοιπα πεδία μπορείτε να τα παραλείψετε εφόσον δεν τα γνωρίζετε.

Υπηρεσίες που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες

Σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η επιχείρησή σας, μπορούμε να βρούμε τις λύσεις για να καλύψουμε τις ανάγκες σας.
https://www.strategia.gr/media/2022/03/checkup-1280x960.jpg
Αξιολογήστε και εντοπίστε τα πραγματικά προβλήματα και εμπόδια της επιχείρησης.
Μελέτη σκοπιμότητας
Μελετήστε τη σκοπιμότητα ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου ή τη βιωσιμότητα της επιχείρησης με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών καθώς και της εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων.
https://www.strategia.gr/media/2022/03/consultant-1280x960.jpg
Συμβουλευτείτε για το σύνολο θεμάτων - προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με πληροφορίες σχετικά με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!
Όλα τα πεδία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας.