ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣχεδιασμός Διαδοχής & Συνέχειας

Σχεδιασμός Διαδοχής & Συνέχειας

Συμβουλευτική Οικογενειακών Επιχειρήσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣχεδιασμός Διαδοχής & Συνέχειας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣχεδιασμός Διαδοχής & Συνέχειας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣχεδιασμός Διαδοχής & Συνέχειας

Σχεδιασμός Διαδοχής & Συνέχειας

Ηγεσία για την επόμενη γενιά. Ξεκάθαροι ρόλοι για την οικογένεια. Συνέχεια για την επιχείρηση.


Ηγεσία για την επόμενη γενιά. Ξεκάθαροι ρόλοι για την οικογένεια. Συνέχεια για την επιχείρηση.

Πολλοί ιδιοκτήτες βλέπουν τη διαδοχή ως ένα γεγονός – μια μέρα στη ζωή της επιχείρησής τους όταν παραδίδουν τα ηνία στα παιδιά, τα ανίψια και τους ανιψιούς τους. Πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός διαδοχής είναι ένα κρίσιμο κομμάτι ενός ευρύτερου οράματος για συνέχεια.

Με τον προγραμματισμό συνέχειας, εξετάζουμε το σύνολο της οικογένειας και της επιχείρησης. Μαζί σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ομαλή μετάβαση της ηγεσίας, της ιδιοκτησίας, της διακυβέρνησης και της οικογενειακής περιουσίας. Τα μέλη της οικογένειας, η διοίκηση και οι μέτοχοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι έχετε δημιουργήσει μια ισχυρή βάση για μελλοντική επιτυχία που ενδυναμώνει την επόμενη γενιά και όχι μόνο.

Επιτυχημένη Μετάβαση σημαίνει απάντηση σε σύνθετες ερωτήσεις

Πώς θέλουμε να μοιάζει η επιχείρηση στο μέλλον; Τι θα χρειαστεί η επιχείρηση από μελλοντικούς ηγέτες και ιδιοκτήτες; Ποιες είναι οι προσδοκίες των παιδιών μου για το μέλλον τους στην επιχείρηση; Ποιος είναι ο καταλληλότερος για να ηγηθεί της επιχείρησης; Ποια εκπαίδευση, πόρους και υπευθυνότητα θα χρειαστεί η επόμενη γενιά; Ποιες αλλαγές μπορεί να χρειαστούν στη δομή ιδιοκτησίας, τις πολιτικές και τη διακυβέρνησή μας; Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να μεταβιβάσετε τον ηγετικό σας ρόλο;

Υπηρεσίες Οικογενειακών Επιχειρήσεων

https://www.strategia.gr/media/2022/12/family-strategy-1280x960.jpg
Η οικογένεια και η επιχείρησή σας έχουν διαφορετικούς στόχους. Χρειάζεται σχέδιο και για τους δύο.
https://www.strategia.gr/media/2022/12/family-org-1280x960.jpg
Η οικογένειά σας είναι η ομάδα σας και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας.
https://www.strategia.gr/media/2022/12/Family-conflicts-1280x960.jpg
Η επικοινωνία είναι η διαφορά μεταξύ σύγκρουσης και συναίνεσης.
https://www.strategia.gr/media/2022/12/empower-1280x960.jpg
Ενώστε τις δυνάμεις. Ενδυναμώστε τη διαχείριση. Οδηγήστε με όραμα.
https://www.strategia.gr/media/2022/12/Family-PLanning-1280x960.jpg
Οι σημερινές πολιτικές επιλύουν τα προβλήματα του αύριο.
https://www.strategia.gr/media/2022/12/next-gen-p-1280x960.jpg
Προετοιμάζουμε τους αυριανούς ηγέτες για την περίπλοκη και ανταποδοτική δουλειά της καθοδήγησης μιας οικογενειακής επιχείρησης.

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με πληροφορίες σχετικά με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!
Όλα τα πεδία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας.