ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣτρατηγικός σχεδιασμός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣτρατηγικός σχεδιασμός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣτρατηγικός σχεδιασμός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣτρατηγικός σχεδιασμός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣτρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός σχεδιασμός

Η οικογένεια και η επιχείρησή σας έχουν διαφορετικούς στόχους. Χρειάζεται σχέδιο και για τους δύο.


Η οικογένεια και η επιχείρησή σας έχουν διαφορετικούς στόχους. Χρειάζεται σχέδιο και για τους δύο.

Οι οικογένειες έχουν να κάνουν με ανθρώπους και οι επιχειρήσεις με χρήματα, επομένως οι εντάσεις μεταξύ των δύο είναι αναπόφευκτες. Η μοναδική μας προσέγγιση στη στρατηγική είναι ο παράλληλος προγραμματισμός ‒ να σχεδιάζουμε τόσο την επιχείρηση όσο και την οικογένεια μαζί, με έμφαση στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αλλαγή στο ένα επηρεάζει το άλλο.

Αυτή η προσέγγιση ξεκινάει συζητήσεις σχετικά με τις δυνατότητες της επιχείρησης και πού πρέπει να επενδύσει η οικογένεια το κεφάλαιό της, ανθρώπινο και οικονομικό, για να επιτύχει τους στόχους της.

Στρατηγικός Σχεδιασμός & Κατεύθυνση

Ένα κοινό όραμα για το μέλλον της επιχείρησης και της οικογένειας.

Ξεκινάμε αξιολογώντας τις υπάρχουσες στρατηγικές για να κατανοήσουμε την τρέχουσα κατάσταση και να εντοπίσουμε πιθανές ευκαιρίες. Στη συνέχεια, συμβάλλουμε στη δημιουργία διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού που συγκεντρώνουν το όραμα και τις αξίες της οικογένειας με γνώσεις που φέρνουν την ομάδα διαχείρισης στην επιτυχία — τώρα και για τις μελλοντικές γενιές.

Οι σύμβουλοί μας βοηθούν στην άρση των προβλημάτων που εμποδίζουν τόσο τα απλά όσο και τα εξελιγμένα σχέδια. Η τοποθέτηση απλών αλλά ισχυρών ερωτήσεων στο τραπέζι βοηθά όλους τους εμπλεκόμενους να βελτιώσουν το στρατηγικό τους όραμα, να εντοπίσουν τα προβληματικά σημεία, να σχεδιάσουν τις μελλοντικές ανάγκες και να προχωρήσουν προς την εφαρμογή.

Στρατηγικός καθορισμός στόχων

Η σαφήνεια στους στόχους δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να πετύχει.

Στην οικογενειακή επιχείρηση, η διοίκηση απαντά συχνά σε πολλούς “αρχηγούς” της οικογένειας. Οι ανταγωνιστικοί στόχοι των ιδιοκτητών οδηγούν σε εμπλοκές που καθιστούν δυσκολότερη τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Μια ομάδα ιδιοκτησίας που μιλά με μία φωνή όταν θέτει στόχους αφήνει τη διοίκηση να επιλέξει και να εκτελέσει στρατηγικές που ανταποκρίνονται στην επιχείρηση.

Πόσο γρήγορα πρέπει να αναπτυχθεί η επιχείρηση; Πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει; Ποιους κινδύνους είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι ιδιοκτήτες; Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κέρδη; Η ευθυγράμμιση γύρω από τους στόχους για την ανάπτυξη, τον κίνδυνο, την κερδοφορία και τη ρευστότητα δίνει στους ιδιοκτήτες ένα ουσιαστικό λόγο στην κατεύθυνση της επιχείρησης χωρίς να επιβραδύνει την πρόοδο.

Η διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής στρατηγικής που υποστηρίζει την τρέχουσα και μελλοντική ευημερία της οικογένειας διασφαλίζει την ευθυγράμμιση της διοίκησης και των μετόχων για γενιές — έτσι ώστε να επιβιώσουν από μία ενδεχόμενη οικονομική ύφεση, να δημιουργήσουν καινοτομία και να αναπτύξουν μια επιχειρηματική οικογένεια που θα πετυχαίνει στη ζωή.

Υπηρεσίες Οικογενειακών Επιχειρήσεων

https://www.strategia.gr/media/2022/12/family-org-1280x960.jpg
Η οικογένειά σας είναι η ομάδα σας και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας.
https://www.strategia.gr/media/2022/12/Succession_Planning-1280x960.jpg
Ηγεσία για την επόμενη γενιά. Ξεκάθαροι ρόλοι για την οικογένεια. Συνέχεια για την επιχείρηση.
https://www.strategia.gr/media/2022/12/Family-conflicts-1280x960.jpg
Η επικοινωνία είναι η διαφορά μεταξύ σύγκρουσης και συναίνεσης.
https://www.strategia.gr/media/2022/12/empower-1280x960.jpg
Ενώστε τις δυνάμεις. Ενδυναμώστε τη διαχείριση. Οδηγήστε με όραμα.
https://www.strategia.gr/media/2022/12/Family-PLanning-1280x960.jpg
Οι σημερινές πολιτικές επιλύουν τα προβλήματα του αύριο.
https://www.strategia.gr/media/2022/12/next-gen-p-1280x960.jpg
Προετοιμάζουμε τους αυριανούς ηγέτες για την περίπλοκη και ανταποδοτική δουλειά της καθοδήγησης μιας οικογενειακής επιχείρησης.

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με πληροφορίες σχετικά με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!
Όλα τα πεδία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας.