ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΣτόχευση πελατών

Στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΣτόχευση πελατών

Στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΣτόχευση πελατών

Στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΣτόχευση πελατών

Στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΣτόχευση πελατών

Στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς

Τι είναι στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς - στόχευση

Η στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς - στόχευση είναι μια στρατηγική διαδικασία αναγνώρισης των δυνητικών πελατών μιας επιχείρησης, της επιλογής των πελατών που θα ακολουθήσουν και της δημιουργίας αξίας για τους στοχευμένους πελάτες. Επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας τμηματοποίησης, στόχευσης και τοποθέτησης.

Η τμηματοποίηση της αγοράς και η στόχευση βοηθούν την επιχείρηση να προσδιορίσει και να αποκτήσει βασικούς πελάτες.
Η τμηματοποίηση και η στόχευση επηρεάζουν τη στρατηγική μιας επιχείρησης για την τιμολόγηση, την επικοινωνία και τη διαχείριση πελατών.

Οι καταναλωτές μπορούν να τοποθετηθούν σε τμήματα με βάση την τοποθεσία, τον τρόπο ζωής και τα δημογραφικά στοιχεία.
Ένας άλλος τρόπος για να τμηματοποιηθούν οι καταναλωτές – υποψήφιοι πελάτες είναι μέσω ερωτήσεων του τύπου ποιος, τι και γιατί.

Πως τμηματοποιούνται οι πελάτες

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος τμηματοποίησης των πελατών είναι η εξέταση της γεωγραφίας, των δημογραφικών στοιχείων, της ψυχογραφίας, της συμπεριφοράς και των επιδιωκόμενων παροχών. Η ψυχογραφία περιλαμβάνει τον τρόπο ζωής, τα ενδιαφέροντα, τις απόψεις και την προσωπικότητα του πελάτη.

Συμπεριφορά είναι η πιστότητα του πελάτη σε μία μάρκα – επιχείρηση – προϊόν, η συχνότητα αγοράς του προϊόντος, και τα οφέλη που θεωρεί ότι λαμβάνει από τη χρήση του προϊόντος. Τα οφέλη είναι οι αξίες που αναζητά ο πελάτης, όπως η ευκολία στην αναζήτησή του, η τιμή και το status που σχετίζονται με το προϊόν.

Διαδικασία στρατηγικής τμηματοποίησης και στόχευσης της αγοράς

Η διαδικασία ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
Στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς

01Τμηματοποίηση της αγοράς

Η τμηματοποίηση είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία. Ομαδοποιεί πελάτες με παρόμοιες ανάγκες μαζί και στη συνέχεια καθορίζει τα χαρακτηριστικά αυτών των πελατών. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να χωρίσει τους πελάτες σε δύο κατηγορίες: ευαίσθητοι στις τιμές και μη ευαίσθητοι στις τιμές. Οι πελάτες που είναι ευαίσθητοι στις τιμές συνήθως είναι αυτοί με το λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα.

02Στόχευση στην αγορά

Το δεύτερο βήμα είναι η στόχευση, όπου σε αυτό, η επιχείρηση επιλέγει το τμήμα των πελατών στους οποίους θα επικεντρωθεί (target group). Η επιχείρηση θα επιλέξει αυτό το τμήμα των πελατών αφότου διαπιστώσει ότι είναι ελκυστικό. Η ελκυστικότητα του τμήματος εξαρτάται από το μέγεθος, την κερδοφορία, την ένταση του ανταγωνισμού και την ικανότητα της επιχείρησης να εξυπηρετεί τους πελάτες της κατηγορίας.

03Τοποθέτηση στην αγορά

Το τελευταίο βήμα είναι η τοποθέτηση ή η δημιουργία μιας αξίας για την επιχείρηση που θα προσελκύσει το επιλεγμένο τμήμα πελατών. Μετά τη δημιουργία αξίας, η επιχείρηση κοινοποιεί την αξία στους καταναλωτές μέσω του σχεδιασμού, της διανομής και της διαφήμισης του προϊόντος.

Πως στοχεύονται οι πελάτες

Η στόχευση είναι η διαδικασία αξιολόγησης της ελκυστικότητας των τμημάτων πελατών (target group), καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού του τρόπου προσέλκυσής τους. Η επιλογή της κατηγορίας πελάτη μιας επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το προϊόν και την υπηρεσία που αυτή προσφέρει.

Η στόχευση πελατών καθορίζει επίσης, τη στρατηγική μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση. Οι αγορές που δεν είναι διαφοροποιημένες, είναι κατάλληλες για μαζικό μάρκετινγκ.

Η Στρατηγική τμηματοποίησης και στόχευσης είναι η διαδικασία δημιουργίας προϊόντων, τιμολόγησης, επικοινωνίας και στρατηγικών διαχείρισης πελατών. Η στρατηγική προϊόντων στοχεύει στην εξαγωγή της μεγαλύτερης αξίας από τους πελάτες. Αυτό γίνεται προσφέροντας προϊόντα σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με πληροφορίες σχετικά με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!
Όλα τα πεδία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας.