ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΣτάδιο ανανέωσης ή κατάργησης προϊόντων - υπηρεσιών

Κύκλος ζωής προϊόντος

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΣτάδιο ανανέωσης ή κατάργησης προϊόντων - υπηρεσιών

Κύκλος ζωής προϊόντος

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΣτάδιο ανανέωσης ή κατάργησης προϊόντων - υπηρεσιών

Κύκλος ζωής προϊόντος

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΣτάδιο ανανέωσης ή κατάργησης προϊόντων - υπηρεσιών

Κύκλος ζωής προϊόντος

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΣτάδιο ανανέωσης ή κατάργησης προϊόντων - υπηρεσιών

Κύκλος ζωής προϊόντος

Τι είναι η στρατηγική κατάργησης προϊόντων ή υπηρεσιών

Η στρατηγική κατάργησης προϊόντων ή υπηρεσιών είναι μια στρατηγική απόφαση που λαμβάνεται από την επιχείρηση, για μείωση των δαπανών σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή προϊοντική σειρά ή υπηρεσία, με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας. Χρησιμεύει ως σχέδιο «εξόδου» προϊόντος, προϊοντικής σειράς ή υπηρεσιών.

Η στρατηγική κατάργησης χρησιμοποιείται συνήθως και τίθεται σε εφαρμογή στο τέλος ενός κύκλου ζωής προϊόντος ή προϊοντικής σειράς ή υπηρεσίας ή ακόμα και της επιχείρησης. Σε αυτό το σημείο, αποφασίζεται ότι οποιαδήποτε επιπλέον επένδυση στο προϊόν ή στην υπηρεσία δεν θα συνεισφέρει σε αύξηση των εσόδων από αυτά.

Υπάρχουν τέσσερα κοινά στάδια που κάθε επιχείρηση αναμένεται να ακολουθήσει – το στάδιο έναρξης ή εισαγωγής, το στάδιο ανάπτυξης, το στάδιο ωριμότητας και το στάδιο ανανέωσης ή κατάργησης.

Αιτίες για την εφαρμογή κατάργησης προϊόντων ή υπηρεσιών

Το προϊόν ή υπηρεσία βρίσκεται στο στάδιο της ωριμότητας

Η επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη την αγορά, αξιολογεί τη θέση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Εάν παρατηρήσει ότι αυτό δεν μπορεί να της αποφέρει περαιτέρω κέρδος και με βάση ότι η ίδια δεν επιθυμεί να διαθέσει επιπρόσθετους πόρους γιαυτό, προτιμά την κατάργησή του.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών

Η επιχείρηση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών θα χρειαστεί πρόσθετους πόρους και επενδύσεις.

Διακοπή διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίας

Η επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν της αποφέρει το απαιτούμενο κέρδος αποφασίζει την διακοπή της διάθεσης του. Ως αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, δεν απαιτείται επιπλέον μάρκετινγκ και επανεπένδυση για το προϊόν ή την υπηρεσία.

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος, της υπηρεσίας ή της επιχείρησης

Υπάρχουν τέσσερα κοινά στάδια:
Στρατηγική κατάργησης προϊόντων ή υπηρεσιών

01Το στάδιο εκκίνησης

Το στάδιο εκκίνησης είναι η αρχή του κύκλου. Το επιχειρηματικό μοντέλο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την κυκλοφορία του νέου προϊόντος, υπηρεσίας ή της προϊοντικής σειράς. Το στάδιο εκκίνησης επικεντρώνεται στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πελατών και στη δημιουργία αρχικών πωλήσεων.

02Το στάδιο ανάπτυξης

Το στάδιο ανάπτυξης ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή της προϊοντικής σειράς είναι το στάδιο στο οποίο η ζήτηση αρχίζει να αυξάνεται, αντισταθμίζοντας έτσι την αύξηση της συνολικής παραγωγής και διαθεσιμότητας τους. Στο στάδιο της ανάπτυξης, η υφιστάμενη καταναλωτική βάση αρχίζει να ωριμάζει, ενώ η έλξη για νέους πελάτες συνεχίζει να αυξάνεται.

03Το στάδιο ωριμότητας

Το στάδιο ωριμότητας μιας επιχείρησης είναι το στάδιο στο οποίο το κόστος μάρκετινγκ και παραγωγής μιας επιχείρησης αρχίζει να μειώνεται και η επιχείρηση αποφέρει τα υψηλότερα κέρδη της. Στο στάδιο της ωριμότητας, τα έσοδα είναι σταθερά και οι λειτουργίες είναι αποδοτικές.

04Το στάδιο ανανέωσης ή κατάργησης

Το στάδιο ανανέωσης ή κατάργησης είναι το στάδιο όπου ένα προϊόν ή υπηρεσία ή μία προϊοντική σειρά αρχίζει να χάνει μερίδιο αγοράς ως αποτέλεσμα του αυξημένου ανταγωνισμού ή / και των στάσιμων εσόδων. Είναι επίσης γνωστό ως το cash-cow στάδιο της επιχείρησης ή του προϊόντος, όπου δεν απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις, καθώς οι περαιτέρω επενδύσεις ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε αύξηση των πωλήσεων.
Μία επιχείρηση για την εφαρμογή μιας στρατηγικής κατάργησης προϊόντων ή υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει αποφάσεις σχετικά με μείωση ή κατάργηση: των κεφαλαιουχικών δαπανών, των δαπανών μάρκετινγκ ή των λειτουργικών δαπανών.

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με πληροφορίες σχετικά με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!
Όλα τα πεδία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας.