ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚCMO - Οργάνωση τμήματος μάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚCMO - Οργάνωση τμήματος μάρκετινγκ

STRATEGY GO-TO MARKETCMO - Οργάνωση τμήματος μάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚCMO - Οργάνωση τμήματος μάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚCMO - Οργάνωση τμήματος μάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Οργάνωση τμήματος Μάρκετινγκ

Για να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι μάρκετινγκ και πωλήσεων, είναι απαραίτητο οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι διαδικασίες να εφαρμόζονται αποτελεσματικά, αποτελεσματικά και με συνέπεια. Η αποτελεσματική υλοποίηση απαιτεί αποτελεσματική οργάνωση μάρκετινγκ και πωλήσεων όπου οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες εκχωρούνται σωστά, καθώς και υποστηρικτές, όπως το πρόγραμμα αποζημίωσης, οι δείκτες KPI, τα εργαλεία και τα προγράμματα κατάρτισης έχουν δημιουργηθεί για να διασφαλιστεί ότι η ομάδα έχει την καλύτερη υποστήριξη.

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τις δυνατότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων τους, να  μπορούν να λάβουν καλύτερες αποφάσεις μάρκετινγκ και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη στρατηγική.

Η προσέγγισή μας

Προσδιορισμός των αναγκών ανθρώπινου δυναμικού για το τμήμα μάρκετινγκ
Εξετάζουμε τις ανάγκες επάνδρωσης ανθρώπινου δυναμικού για το τμήμα μάρκετινγκ σε συνάρτηση με της στρατηγική της εταιρίας, τους στόχους της.

Σχεδιασμός της δομής οργάνωσης μάρκετινγκ
Σχεδιάζουμε τη δομή του τμήματος μάρκετινγκ.

Ρόλοι ανθρώπων τμήματος μάρκετινγκ
Ορισμός των ρόλων, περιγραφές θέσεων εργασίας , στόχοι νεοσύστατου τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

Τιμολόγηση- Κανάλια διανομής
Τιμολογούμε τα προϊόντα και αποφασίζουμε τα κανάλια διανομής των προϊόντων.

Συμβουλευτική μισθοδοσίας ανθρώπινου δυναμικού τμήματος μάρκετινγκ
Συμβουλεύουμε τη διοίκηση της εταιρίας για τη μισθοδοσία του ανθρώπινου δυναμικού τμήματος μάρκετινγκ και το σχέδιο κινήτρων.

Καθορισμός πωλήσεων
Καθορισμός της διαδικασίας πωλήσεων και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν σε διάφορα στάδια.

Συμμετοχή στη διαδικασία προσλήψεων
Συμμετέχουμε στην διαδικασία προσλήψεων για την ανέρευση καταλλήλου ανθρώπινου δυναμικού ή στην αξιολόγηση και την καταλληλότητα υπάρχοντος προσωπικού που διαθέτει ήδη η εταιρία.

Προσδιορισμός των αναγκών για εκπαίδευση
Προσδιορισμός των αναγκών για εκπαίδευση .Εκπαίδευση τμήματος μάρκετινγκ.

Υπηρεσίες

Διεύθυνση Μάρκετινγκ

Αναδιοργάνωση υπάρχοντος τμήματος Μάρκετινγκ

Δημιουργία νέου τμήματος μάρκετινγκ

Διεύθυνση μάρκετινγκ νέας προϊοντικής σειράς ή νέου προιόντος

Στρατηγική Μάρκετινγκ προβληματικής επιχείρησης - turnaround

στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ - marketing plan

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με πληροφορίες σχετικά με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!
Όλα τα πεδία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας.