ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΗ Προσέγγισή μας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΗ Προσέγγισή μας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΗ Προσέγγισή μας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΗ Προσέγγισή μας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΗ Προσέγγισή μας

Συμβουλευτική

Προσαρμοσμένες λύσεις για την Επιχείρησή σας.

Η συμβουλευτική σημαίνει διαφορετικά πράγματα για κάθε άνθρωπο. Για εμάς, πρόκειται για ένα αξιόπιστο σύμβουλο που βοηθά τους πελάτες / επιχειρήσεις να χαράξουν και να βαδίσουν το μονοπάτι προς τη διαρκή επιτυχία. Δεν επιλύουμε τα προβλήματα με ένα τρόπο – αντιμετωπίζουμε κάθε επιχείρηση, κάθε ηγέτη και κάθε κατάσταση ως μοναδική. Οι προσαρμοσμένες συμβουλευτικές μας λύσεις βασίζονται στην εμπειρία ετών που έχουμε από τις επιχειρήσεις και τα θέματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Οι λύσεις που παρέχουμε είναι πρακτικές, ρεαλιστικές και εξαιρετικά αποτελεσματικές. Είμαστε περήφανοι που έχουμε μια έμπειρη και διεπιστημονική ομάδα που μπορεί να καθοδηγήσει, να υποστηρίξει και να παρακινήσει τις επιχειρήσεις και τους ηγέτες της να επιτύχουν επίπεδα απόδοσης που δεν είχαν ποτέ πριν.

Πως είναι η συνεργασία μας

Προσαρμόζουμε την προσέγγισή μας για κάθε επιχείρηση, ακολουθώντας τρία στάδια.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται σε εμάς με μια συγκεκριμένη ανάγκη ή πρόβλημα που έχουν και θέλουν βοήθεια ή εξειδίκευση. Σε πολλές περιπτώσεις, η εργασία μας συχνά ξεκινά με μια προσεκτική και έμπειρη αξιολόγηση. Αυτό συνεπάγεται συλλογή στοιχείων μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και την ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε γρήγορα και με ακρίβεια μια αίσθηση του τι έχουμε να κάνουμε, η οποία συχνά διαφέρει από την αρχική διάγνωση της επιχείρησης. Η εμπειρία μας μας δίνει την δυνατότητα να εντοπίζουμε τα πραγματικά προβλήματα, εμπόδια και εμφανείς και αόρατες εντάσεις που έχει η επιχείρηση.
Μόλις κατανοήσουμε την επιχείρηση και τι χρειάζεται, σχεδιάζουμε μια διαδικασία ειδικά προσαρμοσμένη στα ζητήματα και τις αιτίες που έχουμε εντοπίσει μαζί μετά την ανάλυση των στοιχείων. Ο σχεδιασμός της δουλειάς μας ποικίλλει ευρέως, και περιλαμβάνει εξ' ολοκλήρου, από τη συνεργασία με τους πελάτες σας για την εξεύρεση συνεργατικών λύσεων, τη συμμετοχή μιας ευρείας ομάδας ηγετών σε μια προσπάθεια αλλαγής, έως τη συνεργασία απευθείας με την ομάδα μας για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού χάρτη της επιχείρησης.
Με σωστή αξιολόγηση και σχεδιασμό, προχωράμε στο στάδιο της παράδοσης. Η δουλειά μας συχνά περιλαμβάνει δημιουργικές συνεδρίες επίλυσης προβλημάτων που διευκολύνονται με έμπειρο τρόπο με όλα τα βασικά μέρη. Ο μοναδικός μας συνδυασμός βιωματικής διευκόλυνσης και ειδικών συμβουλών βοηθά γρήγορα τις επιχειρήσεις να αλλάξουν την άποψή τους για το πρόβλημα και τη σχέση τους με αυτό. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν νέες και ισχυρές λύσεις. Συχνά παίζουμε το ρόλο του «μόνιμου συμβούλου» που συνεργάζεται στενά με την επιχείρηση / πελάτη μας για πολλά χρόνια και άλλες φορές η δουλειά μας επικεντρώνεται στην επίλυση μεμονωμένων προβλημάτων ή έργων.

Ολική Προσέγγιση

Η Strategia προσφέρει ολοκληρωμένες, μετασχηματιστικές υπηρεσίες, που παρέχονται από έμπειρους συμβούλους και διαμορφώνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της κατάστασης του πελάτη / επιχείρηση, είτε πρόκειται για ολική προσπάθεια μετασχηματισμού είτε για τη συμβουλευτική μεμονωμένου θέματος. Η προσέγγισή μας βασίζεται στο σύνολο του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης.
Σκοπός

Ένας σαφής και κοινός σκοπός δημιουργεί ένα ενοποιητικό «γιατί» και καθοδηγεί την επιχείρηση. Όταν το γιατί είναι ξεκάθαρο, οι άνθρωποι θα φέρουν τον καλύτερό τους εαυτό στη δουλειά. Για να έχει νόημα ο σκοπός, πρέπει να αναπτύσσεται συνεργατικά, να μοιράζεται ευρέως και να επανεξετάζεται συνεχώς. Συνεργαζόμαστε με τη επιχείρηση και τους ηγέτες της για να διατυπώσουμε τον σκοπό ύπαρξής της.

Αυτό που κάνουμε. Μερικές φορές ξεκινάμε με μια ευρεία ανάλυση του «μακροπεριβάλλοντος» για να βοηθήσουμε την επιχείρηση / πελάτη μας να κατανοήσει καλύτερα την επαγγελματική αρένα που ανταγωνίζεται και τις ικανότητες / ανάγκες που πρέπει να έχει προκειμένου να παραμείνει σε αυτήν. Με αυτήν την προοπτική, συχνά διευκολύνουμε στη διευκρίνιση των αναγκών που έχει η επιχείρηση. Συχνά αυτό οδηγεί σε μια στενότερη σύνδεση μεταξύ στρατηγικών προτεραιοτήτων και σκοπού, έτσι ώστε να υπάρχει μια σαφής γέφυρα μεταξύ του γιατί και του πώς.

Στρατηγική & Δράση

Μια ξεκάθαρη στρατηγική θέτει τις προτεραιότητες για μία επιχείρηση, καθορίζει πώς και πού να ανταγωνιστεί και το πιο σημαντικό, πώς να βελτιώσει τη θέση της στον ανταγωνισμό. Είναι ένα κομβικό σημείο που αναγκάζει ή άλλοτε και ενθουσιάζει τους ηγέτες να αναλάβουν δράση. Όταν η στρατηγική είναι ξεκάθαρη, ακολουθείται η εφαρμογή της με περισσή ενέργεια, ενώ όταν η στρατηγική είναι γεμάτη με ανάμεικτα μηνύματα ή αποκλίνουσες προθέσεις, η εφαρμογή της τίθεται σε κίνδυνο. Οι στρατηγικές πρέπει να συν-δημιουργούνται με τους ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι να τις εφαρμόσουν, διαφορετικά δεν γίνονται ποτέ πλήρως κατανοητές αλλά και ούτε εφαρμόζονται. Βοηθάμε τους ηγέτες να αναπτύξουν, να αποσαφηνίσουν και να επικοινωνήσουν τη στρατηγική τους, εμπλέκοντας τις ομάδες τους σε ουσιαστικούς διαλόγους για να δημιουργήσουν σταθερή ευθυγράμμιση και δέσμευση προκειμένου να κάνουν τη δουλειά άψογα.

Τι κάνουμε: Η εργασία για τη στρατηγική και την εφαρμογή της μπορεί να λάβει πολλές μορφές. Συχνά, η εργασία μας ξεκινά με την αποσαφήνιση ενός στρατηγικού οράματος για μία επιχείρηση και τη δημιουργία ενός στρατηγικού χάρτη για την επίτευξη αυτού του οράματος. Με τον στρατηγικό χάρτη σε ισχύ, συνεργαζόμαστε με την επιχείρηση για να καθορίσουμε κρίσιμες προτεραιότητες εφαρμογής και να τις διαμορφώσουμε, ώστε να καταλήξουμε σε μία ουσιαστική και μετρήσιμη δράση γύρω από αυτές. Όταν όλα αυτά τα κομμάτια είναι στη θέση τους, βοηθάμε επίσης την επιχείρηση να κοινοποιήσει στο προσωπικό της τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις προτεραιότητες εφαρμογής ώστε όλο το προσωπικό να διακατέχεται από το ίδιο κοινό πλαίσιο και κατανόηση.

Δομή & Διαδικασία

Η λειτουργία μίας επιχείρησης δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός οργανογράμματος και η αποσαφήνιση ρόλων και ευθυνών. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού συστήματος που επιτρέπει στα τμήματα της επιχείρησης να συνεργάζονται για το μέγιστο όφελος. Έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι όλοι καταλαβαίνουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους, τι αναμένεται από αυτούς και σε τι μπορούν να βασίζονται από τους άλλους. Πρόκειται για ξεκάθαρες παραχωρήσεις και ξεκάθαρες ευθύνες. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός κοινού νοητικού μοντέλου για το πώς όλα ταιριάζουν μεταξύ τους και επιτρέπει στους ανθρώπους να εστιάσουν την ενέργειά τους για να εξασφαλίσουν ότι το άθροισμα είναι μεγαλύτερο από τα μέρη.

Τι κάνουμε: Συνεργαζόμαστε με την επιχείρηση / πελάτη μας για να σχεδιάσουμε οργανωτικές δομές και διαδικασίες που επιτρέπουν τη λειτουργία σε ρυθμό και κλίμακα. Είτε υποστηρίζουμε μια θεμελιώδη αναδιοργάνωση της επιχείρησης, είτε χτίζουμε σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, η εργασία μας στη δομή και τη διαδικασία αφορά πάντα την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής και διασφαλίζει ότι οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι παραχωρήσεις υποστηρίζουν πάντα αποτελεσματικά τη λήψη αποφάσεων. Μια βασική διάκριση της εργασίας μας συχνά περιλαμβάνει την οικοδόμηση δεξιοτήτων γύρω από την κατανόηση των αποφάσεων, έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν μια πιο οξεία αίσθηση του τι σημαίνει πραγματικά υπευθυνότητα.

Ομάδες & Ηγέτες

Οι ομάδες και οι ηγέτες τους είναι η ψυχή κάθε επιχείρησης. Όλο και περισσότερο, η ηγεσία δεν είναι απλώς ο καθορισμός κατεύθυνσης και προτεραιοτήτων. έχει να κάνει με την ενεργοποίηση της αλλαγής και την απελευθέρωση δυνατοτήτων. Οι μεγάλοι ηγέτες κατανοούν και εφαρμόζουν πρακτικές που εμπνέουν τη συνεργασία, τη σύνδεση και την καινοτομία. Η ομαδική εργασία δεν είναι κάτι που συμβαίνει τυχαία. Οι καλύτερες ομάδες θέτουν ξεκάθαρες προθέσεις, έχουν κανόνες και τελετουργίες για να συνεργάζονται και εξασκούνται – πάντα εργάζονται για να γίνουν καλύτερες μαζί. Η Strategia διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία για την υποστήριξη ομάδων και ηγετών σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα, προκειμένου να τους βοηθήσει να εφαρμόζουν την εργασία τους πιο αποτελεσματικά.

Τι κάνουμε: Για εμάς, το ομαδικό χτίσιμο είναι να βοηθήσουμε τους ηγέτες να κατανοήσουν τις νοοτροπίες και τις πρακτικές που είναι απαραίτητες για υψηλή απόδοση. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της πραγματικής, συνεργατικής επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων. Η εργασία μας με ομάδες και ηγέτες έχει πάντα ως αποτέλεσμα υψηλότερης ποιότητας διάλογο, βαθύτερα επίπεδα εμπιστοσύνης και συνοχής και πολύ βελτιωμένη απόδοση.

Κουλτούρα

Η Κουλτούρα της επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει τη μόνη βιώσιμη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μία ισχυρή κουλτούρα είναι δύσκολο να οικοδομηθεί και ακόμη πιο δύσκολο να αναπαραχθεί. Η Κουλτούρα της επιχείρησης είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύνολο αξιών, έχει να κάνει με την ενεργοποίηση ενός τρόπου ύπαρξης που δημιουργεί μια αίσθηση σύνδεσης και αυθεντικότητας. Έχει να κάνει με το να δοθεί η δυνατότητα στις ομάδες να ενωθούν και να συμπεριφέρονται με τρόπους που τελικά μιλούν για τον κοινό σκοπό της επιχείρησης. Η Κουλτούρα της επιχείρησης δεν είναι σταθερή. Δεν είναι από πάνω προς τα κάτω. Είναι κάτι που ορίζεται και αναδημιουργείται συνεχώς για να ικανοποιεί τους στόχους του συστήματος και τις πραγματικότητες της επιχείρησης. Η αλλαγή κουλτούρας είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους αλλά λιγότερο κατανοητούς κλάδους στις επιχειρήσεις.

Τι κάνουμε: Βοηθάμε την επιχείρηση / πελάτη μας να σχεδιάσει την αλλαγή κουλτούρας σε επίπεδο συστήματος και να εφαρμόσει όλα τα προγράμματα και τις πρακτικές που την επιτρέπει. Συχνά ξεκινάμε ορίζοντας μια αφήγηση που απαντά ξεκάθαρα στο ερώτημα πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε για να εκτελέσουμε τη στρατηγική μας. Στη συνέχεια, διαβιβάζουμε την αφήγηση στην επιχείρηση συχνά σε συνεργασία με βασικούς ηγέτες και παράγοντες επιρροής της επιχείρησης. Πιστεύουμε επίσης ότι η αλλαγή κουλτούρας πρέπει να συνδέεται στενά με την «κάθετη ανάπτυξη» των βασικών ηγετών, έτσι ώστε να έχουν τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που απαιτείται για την εφαρμογή της. Η εργασία μας στην κουλτούρα συνδέεται συχνά με ευρύτερες προσπάθειες αλλαγής. Σε όλες τις περιπτώσεις, η εργασία μας βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τις συμπεριφορές και τις ικανότητες που πρέπει να έχουν στην επιχείρησή τους.

Ταχύτητα και Αποτελεσματικότητα

Αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα της επιχείρησης ταυτόχρονα, αποφεύγοντας λύσεις που δεν εφαρμόζονται επειδή δεν είναι ολιστικές.

Προσαρμοσμένες Εφαρμόσιμες Λύσεις

Εργαζόμαστε τόσο για τα τρέχοντα ζητήματα της επιχείρησης όσο και για τα υποκείμενα που την οδήγησαν στην σημερινή κατάστασή της, επιτρέποντας τις πιο δυναμικές διαδρομές προς επίλυση.

Ενεργή Υποστήριξη και Συμμετοχή

Η προσέγγισή μας έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι περιεκτική και να συμπεριλαμβάνει όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους της επιχείρησης από την αρχή.

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με πληροφορίες σχετικά με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!
Όλα τα πεδία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας.